ESCO Plus – audyt energetyczny

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej. Audyty i badania termowizyjne.

Kontakt:
+48 606 236 794

Audyt energetyczny

Esco Plus - Audyt

Audyt energetyczny z definicji to systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub instalacji przemysłowej.

Celem audytu jest określenie obecnego zużycia energii i wskazanie zmian, optymalizacji, potencjalnych modernizacji – generalnie zaleceń, które pozwolą na obniżenie kosztów.

Audyt energetyczny to inwestycja w konkurencyjność i innowacyjność firmy!

 

W zakres prac przy audycie wchodzi:

  • inwentaryzacja instalacji zużywających energię, ocenę właściwości cieplnych budynku / instalacji przemysłowych
  • określenie sposobów obniżenia zużycia energii, lub efektywniejszego wykorzystania
  • ocenę opłacalności inwestycji,
  • wskazanie optymalnego rozwiązania

audyt energetyczny

Procedura audytu jest złożonym procesem, pozwala wskazać właścicielom firmy, lub osobom z zarządu przedsiębiorstw – jakie działania pozwolą na realny wzrost konkurencyjności firmy. W niektórych przypadkach audyt pozwala na duże zmiany, praktycznie bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych!