ESCO Plus – audyt energetyczny

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej. Audyty i badania termowizyjne.

Kontakt:
+48 606 236 794

Świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania i domu

Świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania i domu

Świadectwa charakterystyki energetycznej Warszawa – dla mieszkania i domu wykonujemy szybko i zgodnie z obowiązującymi normami.

Potrzebujesz szybko świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego – zapraszamy do kontaktu, świadectwa wykonujemy w możliwie jak najszybszym terminie 1–2 dni robocze.

Co potrzeba do świadectwa charakterystyki budynku?

Do sporządzenia świadectwa potrzebnych jest kilka informacji, czym bardziej dokładne tym lepiej. Wymiary lokalu / budynku (najlepiej projekt, rzut techniczny), przekroje przegród (z czego są ściany, dach, oraz ich grubości), podstawowe dane budynku (rok budowy), instalacje (jaki jest system ogrzewania, średnice rur itp). Na postawie przesłanych do nas informacji, oraz wizji lokalnej sporządzane jest świadectwo, które będzie zamieszczone w centralnym rejestrze świadectw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ile kosztuje wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Koszt wykonania świadectwa zależy od wielkości budynku i ilości instalacji:

  • Mieszkania 250zł netto
  • Proste domy jednorodzinne  250zł netto
  • Większe domy jednorodzinne 350zł netto
  • Budynki wielorodzinne 500 – 1500zł netto

Budynki, dla których świadectwo jest obligatoryjne

  • budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży,
  • lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • budynki i lokale wynajmowane
  • budynki w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.