ESCO Plus – audyt energetyczny

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej. Audyty i badania termowizyjne.

Kontakt:
+48 606 236 794

Badania termowizyjne

Badania termowizyjne wykonujemy głównie na terenie województwa mazowieckiego, większe i bardziej skomplikowane zlecenia realizujemy na terenie całej polski!

ESCO Plus posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu badań termowizyjnych budynków i instalacji technicznych. Przeprowadzenie badania termowizyjnego pozwala stwierdzić jaki jest stan izolacji oraz wykryć potencjalne nieprawidłowości.

Kontakt: +48 606 236 794

Termografia to proces pozwalający na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne. Dzięki zdjęciom termowizyjnym można, szybko i bez problemów sprawdzić warstwę izolacyjną budynku lub instalacji technicznej. Dokładny pomiar temperatury obiektów umożliwia analizę obiektu pod względem strat ciepła.

Badania termowizyjne Warszawa!

Dzięki wykonanym zdjęciom termowizyjnym można sprawdzić czy występują mostki cieplne przy konstrukcji budynku.

Czy warstwa izolacji ścian budynku jest prawidłowa.

Czy występują nieszczelności w warstwie izolacyjnej.

Czy warstwa izolacyjna zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zdjęcia pozwalają na zlokalizowanie uszkodzeń lub nieszczelności w warstwie izolacyjnej budynku.

Sprawdzamy warstwę izolacji pomieszczeń podpiwniczonych.

Możemy stwierdzić występowanie przemarzania ścian, oraz przekroczenia punktu rosy, w tym powodów występowania zawilgoceń, grzyba.

Sprawdzamy działanie instalacji ogrzewania – zapowietrzenia grzejników, szczelność izolacji rur.

Sprawdzamy odpowiednie zabezpieczenie instalacji technicznych.

Analizujemy straty w węzłach cieplnych.

Zdjęcia termowizyjne domu / mieszkania

Zdjęcia termowizyjne budynku

Zdjęcia termowizyjne instalacji technicznych

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

ESCO Plus

+48 606 236 794

Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem wykorzystywanym do badań termowizyjnych.